Prof. dr Nada Lazarević Bajec

Publications

Relevant publications

Books:

 

Lazarević Bajec, N. & Maruna, M. (2009). Strategic Urban Design & Cultural Diversity. Belgrade: Faculty of Architecture.  Book cover

Stojkov, B., Lazarević Bajec, N., Subotic, S., Marić, M., Vujošević, M., Derić, B., … Stanković, S. (2004). Planiranje razvoja lokalne zajednice (Local Community Development Planning). Beograd: Institut za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Begović, B., Vacić, Z., Lazarević Bajec,N., Raičević, B., Roganović, M., Simić, A., … Hiber,D., (2002). Principi modernog upravljanja lokalnom zajednicom (Principles of Modern Local Governance). Beograd: CLDS.

Lazarević Bajec, N. (2000). Urbana struktura, skripta –udžbenik. Beograd: AF.

Lazarević Bajec, N. (2000). Teorija urbanog planiranja, skripta. Beograd: AF.

Badovinac,P., Lazarević, Bajec,N. & Ralević,M. (1999). Realizacija urbanističkih planova (Implementation of Urban Plans). Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Lazarević Bajec, N. & Ralević, M. (1996). Strategija urbanizacije u uslovima neizvesnosti. (Urbanization Strategy in the Conditions of Uncertainty). Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Lazarević Bajec, N. (1996). Urbano planiranje i politika (Urban Planning and Politics). Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Mihaljević, G., Badovinac,P., Bajić Brković, M. Lazarević Bajec,N., Vesnić Neđeral, Ž., Ribar,M. ….Videnović A. (1993). Procesi urbanizacije – principi, postupci, problemi na primeru Srbije. (Urbanization Processes: Principles, Recommendations and Problems) Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Lazarević Bajec, N.  (1992). Istraživanje prostora (Exploration into Urban Space), Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Lazarević Bajec, N. &  Bajić Brković, M. (1990). Prostorni aspekti razvoja nerazvijenih područja (Spatial Aspects of Development of Undeveloped Regions). Belgrade: Faculty of Architecture.

Lazarević Bajec, N. (1988). Grad između empirije i utopije. (City between Empiricism and Utopia), Beograd: IICSSO.

Lazarević Bajec, N. (1987). Urbana percepcija (Urban Perception). Beograd: Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu.

 

Book chapters and articles:

 

Lazarevic Bajec, N. & Maruna, M. (2014). Planned and Autonomous Actions: Belgrade Waterfront Adaptation to Climate Change. Environmental Engineering and Management Journal. PDF

Lazarević Bajec, N. (2012). Integracija politika adaptacije na klimatske promene na lokalnom nivou (Integration of Politics of Adaptation to Climate Change on a Local Level). U: Đokić, V., Lazović, Z. (ur.). Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje (58-82). . Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet.

Lazarević Bajec, N. (2011). Integrating Climate Change Adaptation Policies in Spatial Development Planning in Serbia – A Challenging Task Ahead. SPATIUM International Review, No. 24, 1-8. PDF

Maruna,M., Lazarevic Bajec,N., Mihajlov,V. (2011). Analiza prilagođenosti obrazaca urbane strukture klimatskim promenama: primer Nacrta plana detaljne regulacije „Ada Ciganlija“ . Objavljeno u : V. Zlatanović Tomašević, R. Gajić, F. Kaić (ur) Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena ( 227-247). Beograd: Društvo urbanista Beograda. PDF

Lazarević Bajec, N. (2009). Rational or Collaborative Model of Urban Planning in Serbia: Institutional Limitations. SAJ (Serbian Architectural Journal) Vol. 1, No 2, August, 81-106.www.saj.rs.

Lazarević Bajec, N. (2007). Tržište i planiranje – debata koja traje. U M.Janić, V.Trifunović & M. Ralević (Eds) Investitori – investicije. Mesto i značaj u izradi strategije prostornog i urbanog razvoja Srbije (The market vs planning: a never-ending debate. In: Investors – Investments, Their Place and Significance in Designing a Strategy for Spatial and Urban Development in Serbia) (pp.35-45). Beograd: Udruženje urbanista Srbije.

Lazarević Bajec, N. & Nikezić, Z. (2006). Regionalno planiranje – problem odlučivanja i nadležnosti (Regional planning, decision-making and problems of jurisdiction in Serbia). U M. Ralević & A. Stupar (Eds.), Polazišta i principi regeneracije regiona (The Regeneration Principles of Regions in Serbia) (77-97). Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Lazarević Bajec, N. (2006). Teze o budućem sistemu usmeravanja prostornog razvoja u Srbiji (Theses on future re-directions of spatial development in Serbia). U V.Trifunović & M. Ralević, (ur.) Planiranje, investicije i realizacija u tranziciji ka evropskom zakonodavstvu (Planning and Investment Project Realization in the Period of Transition towards European Legislation) (19- 27). Beograd: Udruženje urbanista Srbije.

Lazarević Bajec, N. (2006). Integralni strateški plan opštine (Integral strategic local plan). U V.Trifunović, M. Ralević, (ur) Planiranje, investicije i realizacija u tranziciji ka evropskom zakonodavstvu (Planning and Investment Project Realization in the Period of Transition towards European Legislation) (157-167) Beograd: Udruženje urbanista Srbije.

Lazarević Bajec, N. (2006). Kako formulisati dobru stambenu politiku u Srbiji? (Invited Keynote– How to choose the right housing policy for Serbia?) Objavljeno u: Polazišta za formiranje nove stambene politike Republike (Published in: Starting Points for Formulation of a new Housing Policy for Republic of Serbia) (str. 23-31). Ministarstvo za kapitalne investicije, UN HABITAT. In: Towards the New Housing Policies of the Republic of Serbia, Belgrade: Ministry for Capital Investments, UN Habitat.

Lazarević Bajec, N. (2004).Povezivanje koncepta strateškog planiranja sa lokalnim prostornim planiranjem. U Stojkov, B., Lazarević Bajec, N., Subotic, S. Marić, M., Vujošević, M., Derić, B…. Stanković, S. Planiranje razvoja lokalne zajednice (LocalCommunityDevelopmentPlanning), 19-46.Beograd: InstitutzaprostornoplaniranjeGeografskogfakultetaUniverzitetauBeogradu.

Lazarević Bajec, N. (2003). Istraživanje regulatornih tehnika za kontrolu lokalnog razvoja: Mesto zoniranja u sistemu upravljanja promenama u urbanom prostoru. (Position of zoning in the system of urban development and management.) In M. Ralevic (Ed.) Kragujevac – sedište šumadijske regije (str. 3-23). Kragujevac – the center of Sumadija region: conditions, directions and possibilities of development (pp. 3-23). Belgrade: Faculty of Architecture.

Lazarević Bajec, N. (2002). Promene vrednosti i uspostavljanje novog okvira urbanističkog planiranja u Srbiji. (A change in values and development of new framework for urban planning in Serbia.) U N. Kurtović Folić.(ur.): Preispitivanje pojma “održivi razvoj” u planiranju, projektovanju i građenju (str. 1-25). Beograd: Arhitektonski fakultet. ( In N. Kurtovic-Folic (Ed.) Reconsidering the Term “Sustainable Growth” in Planning, Design and Construction (pp. 1-25). Belgrade: Faculty of Architecture.

Lazarević Bajec, N. (1999 ).Generalni urbanistički plan – plan koji će se ostvarivati. U P. Badovinac, N. Lazarević Bajec, M. Ralević (Eds). Ralizacija urbanističkih planova, problemi, metodi, mogućnosti (str….). Beograd: Arhitektonski fakultet.

Lazarević Bajec, N. (1998). (The position of affordable housing in urban planning.) In Group of authors: Housing Development (pp.193-203). Belgrade: Faculty of Architecture.

Lazarević Bajec, N. (1996). Questioning the Urban Planning Process: The Problem of Traffic and Environmental Protection). Transportation in Cities 1/96 , 29 – 41.

Lazarević Bajec, N. (1996). Strateško urbano planiranje, usmeravanje i/ili posredovanje .U N. Lazarević Bajec & M. Ralević (ur.) Strategija urbanizacije u uslovima neizvesnosti (str. 3-28). Beograd: Arhitektonski fakultet.

Lazarević Bajec, N.   (1995). Izbor kriterijuma za procenu planskih varijanti – problem stanovanja. (Housing planning evaluation criteria). U B. Milenković, M. Ralević & N. Kurtović-Folic (Eds.) Stanovanje iz sadašnjosti ka budućnosti (str. 249 – 263). (In: Housing: Present Realities and Future Prospects, pp. 249 – 263). Belgrade: Faculty of Architecture.

Lazarević Bajec, N. (1995). Kvalitet prostora u ruralnim predelima: kriterijumi za izgradnju i planerska praksa (Spatial quality of rural landscapes: planning and design criteria). U: grupa autora, Prostorno planiranje, regionalni razvoj i zaštita životne sredine, (str. 143 -147).Beograd: IAUS. (In group of authors: Spatial planning, regional development and protection of environment. Beograd: IAUS.

Lazarević Bajec, N. (1995). The role of evaluation in land use planning process, Facta Universitatis, Nis: University of Nis, Vol 1. No 2. 1995, 219 – 226.

Lazarević Bajec, N. (1995). Uloga političara i urbanih planera u procesu javnog izbora. U N.Lazarević Bajec, Urbano planiranje i politika, (str. 81-95). Beograd: Arhitektonski fakultet.

Bajić Brković, M. & Lazarević Bajec, N. (1993). Naselja u prostornom razvoju u nerazvijenim područjima. U: Grupa autora, Procesi urbanizacije, principi, postupci i problemi na primeru Srbije (str. 147-185). Beograd: Arhitektonski fakultet.

Lazarević Bajec, N. (1992). Uvod u teoriju planiranja. U N. Lazarević Bajec (ur.) Istraživanje prostora (str. 9-34). Beograd: Arhitektonski fakultet.

Lazarević Bajec, N. & Bajić Brković, M. (1992). Prostorna dimenzija razvoja. U N. Lazarević Bajec (ed) Istraživanje prostora (str. 51 -79). Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Lazarević Bajec, N.& Bajić Brković, M. (1991). Okruženje i razvoj – nacionalni okvir, Politika razvoja br.6, 15-20.

Bajić Brković, M. & Lazarević Bajec, N. (1987). Planiranje i neplanirana (divlja) izgradnja, Komuna br.6, 23-29.

Lazarević Bajec, N. (1986). Novi zadaci teorije urbanog planiranja. Gledišta 11-12.

Lazarević Bajec, N. (1986). Planiranje malih i srednjih gradova, Komuna br.3-4.

Lazarević Bajec, N. (1986). Planiranje malog grada kao poligon utopijskog. Komuna, br. 4, 24-27.

Lazarević Bajec, N. (1978). Značenje prostora. Gledišta, 1-2, 111-117.

Lazarević Bajec, N. (1976). Ka unapređenju urbanog okruženja. Gledišta, 7-8, 723-732.

 

Conference papers and presentations:

 

Lazarevic Bajec,N. (2012) Design Approach to Education: Learning Across Disciplines. Keynote Speech at the International Conference THE ROLE OF UNIVERSITIES AND THEIR CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Nov. 2012 Belgrade, Serbia. Published in R. Bogdanovic (ed) Conference Proceedings, pp. 14 – 26 STRAND (Sustainable Urban Society Association).http://www.strand.rs/university/information.html

Lazarevic Bajec, N. (2012) Strategic and Autonomous Climate Change Adaptation Actions and Implications for Transformation of Urban Planning Model in Serbia. In Bogdanovic, R. (ed). New Urbanity, Cities vs. Global Challenges. International Symposium on Sustainable Development and Planning 26 – 28 April, 2012, Belgrade, Serbia. Strand (Sustainable Urban Society Association). 191- 203

http://www.strand.rs/urbanity/program-print.pdf

Lazarevic Bajec, N. & Maruna, M. (2011). Changing Landscapes – Balancing Actions: Belgrade Water Front Adaptation to Climate Change. MIND THE GAP Landscapes for a New Era, EFLA Regional Congress 2-4 NOV 2011 – Tallinn, Estonia

Lazarević Bajec, N. (2009). Lokalno strateško planiranje u Srbiji: evaluacija rezultata. (Local strategic planning in Serbia: the evaluation of results). Međunarodni naučni skup: Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje. Objavljeno u: Tematski zbornik radova, drugi deo, IAUS, Beograd, 125-144.

Maruna, M., Lazarević Bajec, N. (2010). Edukacija urbanog dizajna za 21.vek: uključivanje kulture u novu profesionalnu praksu. Rad na skupu: Novi koncepti zaštite i obnove urbanih cjelina- intenzivna konzervcija i održiv razvoj. Banja Luka, 25 i 26. 11. 2010. Objavljeno u: Savić, J. (ur). Zbornik Pete konferencije o integrativnoj zaštiti. Banja Luka: Republički zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, str.333 – 346.

Lazarevic Bajec, N. & Maruna, M. (2008). Culture-Based Strategic Urban Design. SUPS, 10 Sharjah Urban Planning Symposium: Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy, 23-25 novembar 2008. American University of Sharjah.

Lazarević Bajec, N. (2008). Planning myths vs. market challenges in Serbia.

Invited Keynote, Shifting Planning Culture in SEE:Development of Strategic Approaches in Urban Planning. Ohrid, 18 – 20 April.

Lazarević Bajec, N. (2007). Polazne osnove za strategiju prostornog razvoja Srbije: rizici i izazovi. Uvodno predavanje po pozivu. Objavljeno u : Ka strategiji prostornog i urbanog razvoja republike Srbije. Beograd: Republička agencija za prostorno planiranje( str. 31 – 38). Invited Keynote , The starting point for the strategy of spatial development of Serbia: risks and challenges. Published in National expert meeting: Towards the strategy for spatial and urban development of Republic of Serbia (pp. 31-38). Belgrade: Spatial Planning Agency of the Republic of Serbia.

Lazarević Bajec (2007). Sprawl challenges in Serbia. Invited Panel Member – Regional Academic Workshop, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofija 25/26 May

Lazarević Bajec, N. (2006). The delay in defining Serbian housing strategy and policy: the lack of policy relevant research. Invited presentation – Academic Cooperation for Sustainable Urban and Housing Development in SEE. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 24 March

Lazarevic Bajec, N. & Maruna, M. (2006). From Project to Plan: Mixing of life styles, the role of Chinese community in New Belgrade – lessons for urban planning. Urbanization China: culture, identity and spatial transformation, Fudan University International Urban Forum (FUIUF) 1st Biennale Conference, Fudan University, Shanghai, November 3-5, 2006.

Lazarević Bajec, N. (2006). Invited Lecture – Participative Local Strategic Planning Model. The Regional Exchange Workshop Participatory Good Governance Practices, 01 – 05 October 2006, Durres, Albania.

Lazarević Bajec, N. (2006). Principi i instrumenti urbanističkog planiranja u tržišnim uslovima (Principles and instruments of urban planning in market conditions, Invited Keynote). Uvodno predavanje po pozivu, Nacionalna konferencija Udruženja urbanista Srbije, Ministarstvo za kapitalne investicije. Velika Plana, mart 2006.

Lazarević Bajec, N. (2006). Less Informal Housing: The Role of Research. Invited Keynote

3. Regional Vienna Declaration Review Meeting, Tirana/Durres, 4-5 May.

Lazarević Bajec, N. (2003). Regionalno planiranje i razvoj u Srbiji, Uvodno predavanje po pozivu. Međunarodna konferencija Međuregionalna saradnja kao osnova ekonomski održivog razvoja teritorija, Sarajevo, BiH, oktobar 2003. Invited Keynote, Interregional collaboration as the basis for sustainable economic development of territories. Swiss National Scientific Foundation.

Lazarević Bajec, N. (2003). Local strategic planning, Uvodno predavanje po pozivu Radionica o lokalnom razvoju, upravljanju i strateškom planiranju. Beograd: UNHABITAT.

Lazarević Bajec, N. (2001). Reorganizacija upravljanja urbanim razvojem – uslov za evropske i svetske integracije. Predavanje po pozivu na konferenciji Urbani menadžment, urbani marketing i preduzetništvo u funkciji (kvalitativnog) razvoja urbanih aglomeracija u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, Agencije za preduzetništvo i menadžment. Vrnjačka Banja 25-27 april 2001.

Lazarević Bajec, N. (1999).New Belgrade – Transformation of Urban Structure. Eight Biennial Conference on Planning History, Washington.

Lazarević Bajec, N. (1998). Mesto pristupačnog stanovanja u urbanističkom planiranju. Drugi naučni skup Unapređenje stanovanja. Beograd, Arhitektonski fakultet. Objavljeno u zborniku, 193-203.

Lazarević Bajec, N. (1996). Kriterijumi za izbor programa trajnog naseljavanja izbeglica. Naučno stručni skup: Programi i projekti razmeštaja i izgradnje naselja i objekata za izbeglice. Publikovano u Zbornik radova (str. 7-17).Beograd: Ministarstvo za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo, AF Univerziteta u Beogradu i Udruženja urbanista Srbije.

Lazarević Bajec, N. (1996). ‘New’ IdeologyofUrbanPlanning. International conferenceArchitecture and Urbanism at the Turn of the Millenium, Beograd. Objavljeno u zborniku radova, 129-133.

Lazarević Bajec, N. (1996). Criteria for Choosing among Settlement Programmes for Refugees. 32. kongres IsoCaRP, Jerusalim, Izrael. Published in Migration and the Global Economy: Planning Responses to Disintegrating Patterns and Frontiers, The Hag: IsoCaRP, 114-119.

Lazarević Bajec, N. (1994). Uloga stambene politike i urbanog planiranja u obezbeđenju socijalnog stanovanja. Naučni skup: Unapređenje stanovanja. Arhitektonski fakultet, Beograd. Objavljeno u zborniku, 139 – 144.

Lazarević Bajec, N. (1994). Urbano planiranje i politika. Okrugli sto. Beograd:Arhitektonski fakultet.

Lazarević Bajec, N. (1993). Planning and Conflict: Redevelopment in Central Belgrade, 30. IsoCaRP Congress, Prague. Published in Expanding Demands on Planning, The Hag: IsoCaRP.

Lazarević Bajec, N. (1992). Promoting Development of Underdeveloped Regions: Case Study of Golia.28. IsoCaRP Congress Cordoba. Published in Cultural Identities in Unity – Towards Planning for Sustainable Development at a Supra-National Level,   The Hag: IsoCaRP, 197-203.

Lazarević Bajec, N. (1992). Planiranje i urbani razvoj. Učesnik panela po pozivu: Generalni plan i ekonomija grada, Generalni urbanistički plan Beograda. Beograd: Zavod za planiranje grada.

Lazarević Bajec, N. (1991). Interaction Between General and Local Planning. Citta e territorio: Esperienze, Prospettive. Ankona, Italia.

Lazarević Bajec, N.& Bajić Brković,M. (1990). Environmental management programme in a local plan: two examples from Belgrade, Yugoslavia. The Environment and the City 26. IsoCaRP Congress, Warsaw, Poland.

Lazarević Bajec, N. (1989). Urbana percepcija: Kako ostvariti vezu istraživanja sa planiranjem i projektovanjem grada. Savetovanje: Za lepši zdraviji grad. Publikovano u zborniku radova. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije.

Lazarević Bajec,N. (1989). Planiranje i prostorni razvoj nerazvijenih područja SRS. Okrugli sto. Beograd:Arhitektonski fakultet i JUGINUS.

Lazarević Bajec, N.& Bajić Brković,M. (1987). Bespravna stambena izgradnja: neefikasnost urbanog planiranja. Regionalni seminar Urbanističkog saveza Jugoslavije i IsoCaRPa. Beograd

Lazarević Bajec, N.& Bajić Brković,M. (1987). Legal abd Ilegal Urban Development: Yugoslavian Experience. ( Planirani i neplanirani urbani razvoj: jugoslovensko iskustvo). Metropolis ’87, “A better life for all metropolises”, held in Mexico City.

Lazarević Bajec, N.& Bajić Brković,M.(1987). Stambena politika i urbanizacija. Juginus-ovi novembarski susreti: Stanovanje i stambena politika u Jugoslaviji. Beograd.

Lazarević Bajec, N. (1986). Problemi planiranja urbane sanacije/rehabilitacije. Jugoslovensko savetovanje o sanaciji zgrada. Maribor.

Lazarević Bajec, N.& Bajić Brković,M. (1986). Položaj prigradskih sela: preispitivanje koncepta prostornog planiranja. Naučno stručni skup: Planiranje i uređenje sela, SAJ. Beograd.

Bajić Brković,M. & Lazarević Bajec, N. (1986). Posebni aspekti planiranja za potrebe društvenog standarda u nerazvijenim opštinama Beograda. IX susreti prostornih planera Jugoslavije, Dubrovnik.

Lazarević Bajec, N. (1978). Obrazovanje kadrova za potrebe prostornog planiranja i urbanizma. XII Simpozijum Jugoslovenskog instituta za urbanizam i stanovanje. Beograd .

Lazarević Bajec, N. (1974). Citizens Participation in the Evaluation of the Traditional City Core. An Analysis of the City Centre of Belgrade. International Advanced Planning Workshop organized by Center for Comparative Urbanism, Urban Planning Institute of SR Slovenia. Published in workshop procedings, 1-18.