Prof. dr Nada Lazarević Bajec

PhD Theses Supervised

PhD Theses Supervised

 

2000-2002 Vladimir Milić. Naslov teze: Istraživanje obrazaca pristupačnog stanovanja u okviru novog modela urbanističkog planiranja (mentor). Thesis Title: Research of the Principles and Patterns for Affordable Housing Based on the New Urban Planning Model (supervisor)
2007-2009 Djordje Mojović.   Naslov teze: Programski model unapređenja sistema upravljanja i održavanja stambenih zgrada u etažnom vlasništvu. Thesis Title : Model of Comprehensive Improvement of Condominium Management and Maintenance (supervisor)
2008-2009 Ratka Čolić. Naslov teze : Participacija u strateškom planiranju gradova i razvoj saznanja – primer Strateškog plana razvoja Niša. Thesis Title: Participation in the Strategic Planning of Cities and the Development of Learning – The Example of the City of Niš Strategic Development Plan (supervisor)
2007-2009 Marija Maruna. Naslov teze: Primena metodologije Unified Process-a u urbanističkom planiranju (mentor). Thesis Title : Application of Unified Process Methodology in Urban Planning (supervisor)
2008-2010 Vladimir Mihajlov. Naslov teze: Mesto evaluacije u procesu urbanističkog planiranja (mentor). Thesis Title : The Position of Evaluation in the Planning Process (supervisor)
2008-2011 Marina Nenković. Naslov teze: Upravljanje komunalnim otpadom u seoskim naseljima Srbije (mentor). Thesis Title : Municipal Waste Management in Serbian Rural Areas (supervisor)
2009-2012 Milica Maksić. Naslov teze:  Institucionalni okvir urbanističkih politika izgradnje velikih trgovina u Srbiji (mentor). Thesis Title :   Institutional Framework of Large – Scale Retail Development Urban Policy in Serbia(supervisor)
2010-2014 Jasmina Đokić. Naslov teze: Urbanistički obrazci stanovanja u Beogradu: postojeći tipovi i mogućnosti diverzifikacije (mentor). Thesis Title : Urban Housing Patterns in Belgrade: Existing Types and Differsification Possibilities (supervisor)
2008– Dijana Simonović, University of Banja Luka, Faculty of Architecture and Construction. Naslov teze: Obnova I unapređenje urbanog identiteta grada Banja Luke kroz definisanje lokalnih standarda za unapređenje forme u okviru modela održivog razvoja (mentor)
2013- Jasna Cizler. Naslov teze: Inovativne ideje u aktiviranju nekadašnjih industrijskih prostora i institucionalna ograničenja u Srbiji, (mentor)
2013- Danijela Milojkić. Naslov teze: Uloga generalnog urbanističkog plana u upravljanju lokalnim razvojem u Srbiji posle 2000-te godine (mentor)
Član doktorskih komisija: Milica Milojevic (Plan susedstva – norme prostorne i društvene distanciranosti, 2013); Dragan, Šiniković (Istorijski razvoj i budućnost grada u Evropi pod uticajem vojne tehnologije, Historical development and future of a city in Europe under the influence of the military technologies, 2013); Ana Perić (Uloga urbanističkog planiranja u procesu regeneracije braunfild lokacija, The role of urban planning in the process of brownfield regeneration, 2013) ; Brano Glumac ( Eindhoven University of Technology, Thesis Title: Strategic decision modeling in brownfield redevelopment. Member of the doctorate committee, 2012); Stojanović Velimir (Metodi I modeli analize ostvarljivosti planiranih ciljeva, koncepata i rešenja u urbanističkim planovima i projektima, 2011);Popović Svetislav (Uticaj regulative na razvoj fizičke structure Danilovgrada I okolnih naselja,2010); Aleksandra Stupar (Uloga globalizacije u redefinisanju simbolike gradskog prostora, 2005); Bobić Miloš (Funkcija vreme prostorne structure grada , 1988).