Prof. dr Nada Lazarević Bajec

Tag Archives: intervencije

Šta je teorija urbanističkog planiranja?

Zadatak teorije urbanističkog planiranja je da se bavi prirodom, svrhom i metodom planiranja, načinom kako planirati kao i produktima procesa planiranja. Drugim rečima: definisanjem i razumevanjem konteksta, prakse i procesa … Continue reading

23.08.2014